Reiki

Kijk rustig rond op dit Reiki gedeelte, wellicht kan Reiki u verder helpen.

Usui Shiki Ryoho Reiki is een spirituele beoefening, een natuurlijke geneeswijze, een manier van leven, afkomstig uit Japan. De Japan beoefening is een zachte aanraking in een vaste reeks handposities. Dit heeft een ontspannende en balancerende werken op de mens als geheel. Reiki is geen wondermiddel, geen toverstafje. Reiki bevordert heling, is ondersteunend, op alle niveau’s van ons menszijn, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Wat Reiki ons zeker wil laten zien en meegeven, is onze eigen verantwoordelijkheid.

We zijn zelf verantwoordelijk voor hoe ons leven eruit ziet. Wijs één vinger naar een ander; er wijzen er toch echt drie in de richting van jezelf. Reiki helpt je beter in balans te komen, dat je meer in je eigen kracht komt te staan, dus beter voor je zelf op durft te gaan komen, op tijd voor je zelf aan de bel durft te trekken, meer rust in en met jezelf vindt. Want, zolang we niet goed voor onszelf zorgen, hoe kunnen we dan voor een ander zorgen.

Informatie over Reiki

Reiki, een Japans woord, je kunt het splitsen in Rei en Ki. Rei betekent kracht van de zon en Ki betekent energie, Prana, bij elkaar gevoegd krijg je dan universele levensenergie. Alles bestaat uit energie, het is dus de energie die we vinden in alles dat leeft, in de kosmos. Eigenlijk is er bijna geen juiste omschrijving voor te vinden voor de buitengewone kracht van Reiki, het rijkt veel verder, het is ondoorgrondelijk, onmetelijk en veelal voor ons mensen onbegrijpelijk.

Ik ben leraar in het Usui System of Reiki healing, oftwel Usui Shiki Ryoho dit systeem gebruikt deze energie door zacht handen op te leggen om zo het natuurlijk genezend vermogen , de heling te bevorderen.
Het systeem is genoemd naar de herontdekker, Dr Mikao Usui. Volgens de orale traditie van de Reiki Alliance heeft dr Mikao Usui, hij was een Christelijk geestelijke en leraar in Kyoto, de uitdaging aangenomen van een aantal van zijn studenten om erachter te komen waar nu de helende krachten vandaan kwamen en hoe ze werkten, van de grootste spirituele leiders uit de geschiedenis. Hij reisde de wereld over, volgde diverse studies, deed onderzoek en mediteerde en ontwikkelde deze helingmethode, welke gebaseerd is op het Boeddhisme. Hij wijdde de rest van zijn leven aan het toepassen en het onderwijzen van Reiki, een methode van natuurlijk genezen.

Dr Mikao Usui heeft zijn meesterschap overgedragen voor zijn dood aan dr Chujiro Hayashi, deze richtte een Reiki kliniek op, waarin uitsluitend met Reiki behandeld werd. Daar ontmoette hij Hawayo Takata, zij genas met succes van een ernstige ziekte en zij werd zijn eerste Westerse student (zoals haar naam doet vermoeden, ze kwam van Hawai). Het was ook zij die de Reiki buiten Japan bracht. Ze onderwees Reiki door heel Amerika en Canada van 1937 tot aan haar dood in 1980. Haar grootmeesterschap heeft ze doorgegeven aan haar kleindochter Phyllis Lee Furumoto.

Reiki helpt:

 • Om de juiste weg in het leven te vinden
 • Als heling of ondersteuning bij ziekte en psychische problemen
 • Bij griep, ontstekingen, verwondingen, verbrandingen en kneuzingen
 • Ook bij ziekten en overlijden je een liefdevol contact op te bouwen met je lichaam en geest.

Reiki:

 • Is een liefdevolle energie – een onvoorwaardelijke kracht voor iedereen
 • Gaat haar eigen weg, is niet te beïnvloeden door de wil of door de geest
 • Reiki doet wat het beste is voor iemand
 • Is enerzijds de energie die hier vrij om ons heen hangt en anderzijds
 • de naam voor de therapie. Je kunt een Reiki behandeling ontvangen van
 • iemand die Reiki heeft en je kunt je door een Reiki master de energie-kanalen
 • opnieuwe laten openen, je laten afstemmen op de energie van Reiki waardoor
 • de Reiki voor de rest van je leven 24 uur per dag zal stromen, je jezelf en anderen kunt behandelen.

* Losse Reiki behandeling:
Een losse Reiki behandeling werkt ontspannend ,helend , geeft  je meer energie, laadt je weer op.

Hoe verloopt een Reiki behandeling?
Je ligt op een behandeltafel – met je kleren aan – , indien gewenst afgedekt met een deken. De Reiki-behandelaar legt zijn/haar handen in vaste reeks posities in een rustig tempo op je hoofd, buik, knieën, rug, knieholten. Er is alleen zachte aanraking, er wordt geen druk uitgeoefend. Deze behandeling, een volledige , duurt ongeveer 60 minuten.

Wat voel of ervaar je ?
Je kunt van alles ervaren tijdens een behandeling, veelal wordt het als een aangename zeer ontspannende warmte ervaren, velen ervaren ook een soort “stroming” in hun lichaam. Het kan ook zijn dat je niets voelt. Het is dus heel persoonlijk wat je tijdens jou behandeling zult ervaren.

Kan, mag iedereen een Reiki behandeling ontvangen?
Er zijn voor Reiki geen contra-indicaties bekend, je kunt dus ten aller tijden veilig een Reiki behandeling ontvangen.

Kan iedereen een Reiki behandeling ontvangen?
Van het ontvangen van Reiki behandelingen zijn geen contra-indicaties bekend. Je kunt dus in alle gevallen veilig een Reiki behandeling ontvangen.

Wat kost een losse Reiki behandeling ?
Een volledige behandeling van ongeveer 60 minuten kost € 35,-

* VIER DAGEN BEHANDELING:

Traditioneel begin ik (net als collega’s wereldwijd) bij fysieke of emotionele klachten met een zogenoemde 4-dagen behandeling. Hierbij ontvang je op vier aan-een-gesloten dagen een totale Reiki behandeling. Zo’n start kan een belangrijke aanzet geven tot heling op alle niveaus. Beoefen je al Reiki? Dan kan een 4- of 7-dagen behandeling een grote steun zijn bij groeiprocessen. Meerdere dagen achter elkaar is natuurlijk ook mogelijk (prijs op aanvraag).

Tijdens een Reiki vier dagen behandeling krijg je op vier achtereenvolgende dagen een volledige Reiki behandeling van ongeveer 60 minuten. Deze reeks van vier behandelingen werken dieper dan afzonderlijke behandelingen. Als je (chronische) klachten hebt is het zeker raadzaam om een behandeltraject te starten met een vier dagen behandeling.

De vierdagenbehandeling kost € 120,-

Probeer op tijd te komen voor een afspraak, graag 5 minuten van te voren. Kom je te laat dan gaat dit vaak af van de tijd die er voor je is ingepland en dat zou jammer zijn.

Deze universele levensenergie kun je alleen maar onbegrensd ontvangen en doorgeven als je energiekanalen geopend worden door een Reiki master.
Een Reiki I cursus, oftewel het behalen van de 1e graad Reiki, bestaat uit vier sessies van gemiddeld drie uur. Dit gebeurt merendeels in een weekend. Op aanvraag en in overleg ook op andere dagen.

De cursus bestaat uit:

 • Het afstemmen op de energie, dit gebeurt stap voor stap in vier keer
 • Uitleg van de het Usui System of Reiki Healing
 • Het vertellen van de geschiedenis
 • Het leren van de behandelingsvormen:
  1e zelfbehandeling (volledige behandeling)
  2e behandelen van anderen, volledige liggende behandeling en zittende behandeling
  3e behandelen van verwondingen
 • Oefenen
 • Delen met elkaar. Er is aandacht voor het persoonlijk proces, want er vindt een reiniging plaats op zowel lichamelijk als geestelijk niveau.

Reiki I is een afgerond geheel, je kunt er je hele leven mee vooruit. Na deze workshop heb je Reiki. Aan het eind van de cursus krijg je een certificaat uitgereikt, dat opgesteld is door de Reiki Alliance.

Vanaf januari 2017 zal ik weer officieel lid zijn van de Reiki-Alliance. De kosten voor de Reiki I cursus zijn  € 195,-

De tweede graad Reiki, is bedoeld voor een ieder die kiest voor een nog sterkere en diepere binding met het Usui Reiki-systeem.

De Reiki 2 cursus kent een aantal uitbreidingen ten opzichte van de eerste graad Reiki. Je kunt met Reiki 2 op afstand behandelen en (in tegenstelling tot de eerste graad) heel direct werken aan je spirituele groei, bijvoorbeeld door het opheffen van blokkades, angsten en onzekerheden.

Het contact met de reiki-stroom wordt na de Reiki 2 cursus veel intenser en je wordt dan ook aanzienlijk krachtiger. Dit kan lichamelijk ook duidelijk voelbaar zijn. De behandelingsduur kan ook worden teruggebracht.

Verder werkt de tweede graad op mentaal gebied zeer sterk, zodat je angsten, frustraties uit het verleden, trauma’s en verdriet zeer snel en makkelijk aan kunt pakken. De Reiki 2 cursus is een mooie, diepe vorm om de kracht van reiki zelf te ervaren. De tweede graad geeft nog meer inzicht in jezelf, in de waarheid van het leven.

Een van de dingen die Reiki doet, het op een mooie, zachte, maar soms toch indringende manier in contact brengen met jezelf. Je echte zelf. Sommigen omschrijven dat ook wel als het hogere zelf. Tijdens de Reiki 2 cursus leer je werken met drie symbolen

De tweede graad Reiki kun je pas behalen een jaar nadat je de Reiki 1 graad  hebt gehaald en je Reiki met regelmaat in ieder geval bij jezelf hebt toegepast. Dit jaar heb je echt nodig om de Reiki 1 te laten integreren met jezelf.

Met de tweede graad kun je pijnlijke herinneringen uit het verleden, een situatie in het heden die je elke dag raakt, angsten en fobieën zeer snel en doeltreffend behandelen. De resultaten zijn verbluffend. Natuurlijk zullen er altijd situaties zijn die je liever niet onder ogen ziet, of die je zelf te pijnlijk vindt om ook maar aan te denken. Al verdient het aanbeveling er juist dan reiki naartoe te sturen, jij bepaalt zelf wat je wilt aanpakken en wanneer. Dat is het prettige van Reiki. Reiki doet wat voor jou het beste is. Altijd.

Inhoudelijke informatie van de cursus Reiki 2
De cursus Reiki 2 heeft een aantal belangrijke uitbreidingen ten opzichte van de cursus Reiki 1:

 • Je kunt na de cursus Reiki 2 op afstand behandelen waardoor de persoon niet meer fysiek in je nabijheid hoeft te zijn
 • Het contact met de Reiki stroom wordt met de tweede graad veel intenser en je wordt dan ook veel krachtiger
 • De behandelingsduur kan worden teruggebracht. Het behandelen van jezelf of een ander kan dan vanaf 15 minuten (afstand)
 • De 2e graad Reiki werkt op mentaal en spiritueel gebied heel sterk. Daardoor kun je met deze graad heel snel aan jezelf werken! Daardoor functioneer je beter en ben je minder speelbal van de wereld om je heen. Dit werkt zo mooi dat een aantal keren Reiki sturen voldoende is om de invloed van een gebeurtenis (echt en meetbaar) te laten verdwijnen

Onderdelen Reiki 2 cursus

 • Leren van de symbolen
 • De initiatie
 • 2e graad Reiki toepassing als je iemand met handoplegging (dus met aanraking) behandeld
 • Reiki sturen op afstand compleet (alle posities)
 • De mentale positie
 • Reiki sturen op afstand eenvoudig
 • Uitleg over reiki sturen naar belangrijke momenten in jouw leven of van een ander, zoals examens, functioneringsgesprek, bank en meer uitleg over Reiki en het sturen naar conflicten in het heden
 • Werken aan blokkades waarvan de oorzaak ligt in het verleden

De Vier Aspecten: 

Helende Beoefening, Persoonlijke Ontwikkeling, Spirituele Discipline en Mystieke Orde zijn de Vier Aspecten van Usui Shiki Ryoho.Deze aspecten beschrijven het pad van een student en de ontwikkeling van het systeem zelf. Dit pad en deze ontwikkeling worden niet genomen door een menselijke beslissing, maar zijn het gevolg van een natuurlijk rijpingsproces. De menselijke beslissing is om je aan deze beoefening toe te wijden en je eigen pad te volgen.

De Negen Elementen van de vorm:

Inwijding:

Het ritueel dat van Reikimaster op Reikimaster wordt overgedragen, resulteert, wanneer het wordt uitgevoerd met een student, in het vermogen om Reiki voor zichzelf en anderen te kanaliseren. Er zijn vier inwijdingen voor de 1e graad, één inwijding voor de 2e graad één inwijding tot Reiki Master.

Geld:
Dit element vormt de brug tussen de materiële en de niet-materiële werelden en biedt de mensheid heling door de kracht en energie van geld. Elke stap op het pad van het Usui Systeem kent een specifiek geldbedrag. Deze bedragen maken deel uit van de vorm en zijn voor studenten vaak het element dat het moeilijkst met een spirituele beoefening te verenigen valt. De beoefenaar wordt hierdoor uitgedaagd om de reikwijdte te vergroten van zijn of haar begrip ten aanzien van de energie van geld en de energetische overdracht die plaatsvindt als geld wordt uitgewisseld.

Symbolen:
De Reiki symbolen van het Usui Systeem zijn energetische sleutels die toegang bieden tot niveaus van verbondenheid met het zelf, met anderen en met het mysterie van het leven. Al hebben de symbolen mogelijk ook kracht van zichzelf, het is in de relatie die door inwijding, instructies en gebruik wordt gecreëerd, dat de student de waarde ervaart.

Behandeling:
Voor zowel de student zelf als voor anderen bestaat de vorm van de Reiki behandeling uit het in een specifieke volgorde op specifieke plekken opleggen van de handen. Behandelingen vormen de fundamentele beoefening van de vorm. Door behandelingen wordt zelfkennis en zelfvertrouwen verkregen en wordt er meer van de mysteries van de andere elementen onthuld.

Mondelinge traditie:
Mondelinge traditie betekent energetische overdacht en onderwijs door direct contact en aanwezigheid van de Reikimaster bij de student. De energetische overdracht vindt plaats door het onderwijzen van de vorm van behandeling, het geven van de inwijding, het doorgeven van de beginselen, het vertellen van de geschiedenis, het beantwoorden van vragen en het samenzijn met de studenten tijdens de cursus. De master communiceert de essentie en de integriteit van het Systeem naar de student.

Spirituele afstamming:
De drager van de spirituele afstamming is verbonden met de essentie van het Usui Systeem en bezielt het Systeem met de uitdaging een levend mens als drager van een levend systeem te hebben. De spirituele afstamming is iets anders dan de masterafstamming en staat hier los van. De spirituele afstamming van het Usui Systeem is op dit moment Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata en Phyllis Furumoto.

Geschiedenis:
De geschiedenis vertelt over de oorsprong van het Usui Systeem van Reiki Healing en hoe het tot op heden is gekoesterd. Dit verhaal toont een glimp van de centrale gebeurtenissen en personen die de afstamming hebben gedragen. Het geeft ons tevens een mythologie, metaforische leringen over de situaties die we tijdens onze dagelijkse beoefening van Reiki tegenkomen. Deze geschiedenis wordt in Reikicursussen gedeeld als onderdeel van de mondelinge traditie.

De vijf spirituele beginselen zijn als onderdeel van de mondelinge traditie overgeleverd van Dr. Usui. Ze vormen een spirituele lesen een morele leidraad voor het dagelijkse leven:

 • Maak je vandaag geen zorgen
 • Maak je vandaag niet boos
 • Eer je ouders, leraren en ouderen
 • Verdien je bestaan eerlijk
 • Toon dankbaarheid aan alles wat leeft

Ik ben Kitty Wissink, 49 jaar oud en in 1999 kwam Reiki op mijn pad. Wat mij vooral aansprak in Reiki was dat ik mezelf kon behandelen, dat ik niet afhankelijk was van een therapeut. Ik had steeds sterker het gevoel dat ik mijn leven leidde op een manier die niet van mezelf was, en ik wilde er achter komen wie Kitty dan wel was en waar ze voor durfde te staan. Na mijn Reiki I ben ik mezelf intensief gaan behandelen, mijn kinderen, familie. Ik voelde me steeds beter in vel zitten, het gaf me meer rust en heb al vrij snel daarna de tweede graad gehaald, omdat ik nog meer verdieping in mezelf zocht. Ook daar ging ik mee aan de slag, zag en voelde de veranderingen bij mezelf en bij anderen, op alle niveaus, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

REIKI MASTER

Ik ben iemand die tot het uiterste wil gaan met zichzelf wilde dus ook graag het masterschap gaan halen, in eerste instantie voor mezelf, maar door datgene wat ik zag gebeuren, tijdens de workshops die ik als master kandidaat meeliep, en de verhalen die ik hoorde van mensen die Reiki hadden gedaan, welke soms wonderbaarlijke veranderingen het teweegbracht bij mensen, kreeg ik steeds meer het gevoel en de behoefte om dat ook uit te willen gaan dragen. Het ligt in mijn aard om mensen verder te willen helpen, weer in contact met zichzelf te komen, en Reiki is mijn handreiking die ik mensen kan geven.
In december 2000 ben ik ingewijd tot Reiki Master in de traditie van de Reiki Alliance volgens het Usui System of Reiki Healing en in maart 2001 ben ik begonnen met het geven van cursussen, lezingen e.d.

Ik ben van de 8e generatie Reiki-masters in het Usui System of Reiki Healing. Mijn stamboom ziet er als volgt uit:

Dr Mikao Usui – Chujiro Hayashi – Hawaio Takata – Phyliss Lee Furumoto – Michael Hardley – Dick Nijssen – Ad Westen – Kitty Wissink

 Oefenavond:
Tijdens een oefenavond ,voor iedereen die Reiki 1,2, of de mastergraad heeft in de traditie van Usui Shiki Rhyoho, geef en ontvang je in stilte een Reiki behandeling. Na afloop delen we ervaringen.

Waarom Reiki uitwisselen in een groep:

 • Het geeft je ontspanning en je laadt weer helemaal op
 • Je kunt je Reiki-ervaringen delen met anderen en zo ook meer horen over Reiki en leren over het leven
 • Het helpt je om je zelfbehandeling in je leven te verankeren
 • Het ondersteunt je processen, op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau

Voor wie?
Misschien heb je net de Reiki I graad ontvangen, of is het heel lang geleden dat je een graad ontving en heb je er al er heel lang niets mee gedaan maar wil je je er graag weer mee verbinden. Het maakt niet uit , iedereen met een Reiki graad in de traditie van Usui Shiki Rhyoho is welkom, het zijn dan ook niet voor niets oefenavonden.

Samen komen in groepen heeft voor mij een andere belevening en functie dan mijn dagelijkse zelfbehandeling. Ik zou zeggen probeer eens uit hoe dat voor jou is !

Wanneer?
Op dit moment zijn er nog geen data bekend.

Graag van te voren aanmelden door een mailtje te sturen naar adarsha@live.nl , of te Whatsappen naar 06 13 90 93 45.

Reiki -6 -weekse:
Heb je Reiki en je wilt graag een vast Reiki-uurtje, een vast moment voor jezelf, voor heling, balans, ontspanning, opladen ? Dan is er de Reiki – 6 – weekse . Je geeft en ontvangt dan in zes opeenvolgende weken , op een vaste avond Reikibehandelingen in een groep.

Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen met een Reiki graad (1 ,2, of master) volgens de traditie Usui Shiki Rhyoho. Of je nu net Reiki hebt, veel ervaring met Reiki, of dat je al een tijdje weinig of niets met de beoefening van Reiki gedaan hebt, graag de “Reikidraad” weer op wilt pakken, dat “Reiki gevoel” weer wilt voelen, je bent van harte welkom.

Je schrijft je in voor een reeks van zes avonden, al kan het natuurlijk gebeuren dat je een keertje niet kunt.

De kosten voor de hele reeks zijn € 90,-
De avonden beginnen om 19.30 uur tot ongeveer 22.15 uur. Natuurlijk wordt er voor koffie, thee en wat lekkers gezorgd. Interesse? Stuur een mailtje naar kitty@adarsha.nl.